Thiết bị phân tích E.coli và coliform tự động (online)

Sử dụng thuốc thử Colilert-18 (*) dựa trên xác định chất nền công nghệ (DTS) để phát hiện vi khuẩn E.coli và coliform tổng số.
Coliforms sử dụng β-galactosidase để chuyển hóa ONPG và tạo ra màu vàng trong môi trường.
E.coli cũng sử dụng β-galactosidase để chuyển hóa MUG và tạo ra huỳnh quang.
Việc xác định vi khuẩn E.coli cũng như xác định coliform tổng số dựa trên sự tương quan giữa nồng độ vi khuẩn và thời gian khi sự phát huỳnh quang và màu hoặc 1 trong 2 xuất hiện.
Độ nhạy của hệ thống cho phép phát hiện nồng độ 108 NMP sau 3 giờ.

Liên hệ

Máy phân tích tổng coliform tự động

-Nguyên tắc đo dựa trên công nghệ định danh chất nền DST® (defined substrate technology),

-Tổng coliform được đo bằng phương pháp hấp thụ

– Các coliforms sử dụng β-galactosidase để chuyển hóa ONPG và tạo ra một màu vàng trong môi trường.

Sử dụng thuốc thử :

-Colilert-18®

-Dung dịch rửa

-Giới hạn phát hiện : 1 bacteria/ 100 ml

-Độ nhậy hệ thống cho phép phát hiện 100.000.000 MPN sau 3 giờ

-Thời gian phân tích 3-12 giờ, phụ thuộc nồng độ

-Tính độc lập giữa các mẫu được đảm bảo bằng việc quản lý hệ thống thủy lực và cơ học phù hợp, tránh ô nhiễm giữa các mẫu khác nhau.

-Thời gian phân tích 3-12 giờ, phụ thuộc nồng độ

Sơ đồ thiết bị phân tích Coliform:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thiết bị phân tích E.coli và coliform tự động (online)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.