Máy phân tích Tổng Nitơ Tổng Phốt pho TPNA-500, Hãng Horiba-Nhật Bản

TN: Sử dụng potassium peroxodisulfate trong môi trường kiềm phá mẫu với nguồn UV, để oxy hóa toàn bộ các dạng Nitơ như Nitơ hữu cơ, NH3-N, NO2-N thành NO3-… sau đo bổ sung dung dịch HCl, để đảm bảo toàn bộ Nitơ, ở dạng NO3-. Nồng độ NO3- tỷ lễ thuận với tia UV có bước sóng 220nm, từ đó tính toán ra giá trị tổng nitơ TN. Quá trình hoàn toàn tự động.

TP: Sử dụng potassium peroxodisulfate trong môi trường axít phá mẫu với nguồn UV, để oxy hóa toàn bộ các dạng phốt pho hữu cơ, phốt phát…thành PO43-, sau đó bổ sung dung dịch tạo màu theo phương pháp hấp thụ molybdenum blue. Dung dịch này hấp thụ ánh sáng ở bước sóng 880nm, tỷ lệ thuận với nồng độ phốt pho trong dung dịch, từ đó tính toán được giá trị tổng phốt pho TP. Quá trình hoàn toàn tự động

Liên hệ

Nhà sản xuất phù hợp các tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001
Dải đo đề xuât (dải do thay đổi được theo đặt hàng)
+Tổng Nitơ: 0-100mgN/L
+Tổng phốt pho: 0-20mgP/L
Phương pháp phân tích :
 -Phương pháp đo:
+Tổng Nitơ: Sự oxy hoá UV alkaline potassium perodisulfate – Phương pháp hấp thụ UV
+Tổng Phốt pho: Sự oxy hoá UV potassium peroxodisulfate – Phương pháp hấp thụ molypden blue
 -Số điểm đo: 1 điểm
 -Thời gian đo: 60 phút
 -Độ lặp:
+Trong vòng +/-3% thang đo (dải tổng N: 50mgN/L hoặc thấp hơn và tổng P: 10mgP/L)
+Trong vòng +/-5% thang đo (dải tổng N: 100~1000mgN/L và tổng P: 20~250mgP/L)
 -Điều kiện mẫu nước:
+Nhiệt độ: 2-40oC
 -Tín hiệu ra analog 4~20mA
 -Giao diện RS-485
 -Trọng lượng: ~90kg
 -Kích thước ngoài: ~460(W)x385(D)x1600(H) mm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy phân tích Tổng Nitơ Tổng Phốt pho TPNA-500, Hãng Horiba-Nhật Bản”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.